Νέα – Ανακοινώσεις

Στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

Ξεναγηθείτε μαζί με τις Γ’ και Δ’ τάξεις των Εκπαιδευτηρίων «Ελπίδα» στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης!