Νέα – Ανακοινώσεις

Ένα ακόμη σκαλί

Επιτέλους φτάσαμε στην Δ’ τάξη!
Μάλιστα ξεκίνησαν και οι εργασίες!
Στο μάθημα της Γλώσσας, στο κεφάλαιο “Ένα ακόμη σκαλί”, συνεργαστήκαμε σε ομαδούλες για να φτιάξουμε την ακροστιχίδα της Δ’ τάξης!