Νέα – Ανακοινώσεις

Από την οθόνη και το πληκτρολόγιο… στην πλάκα και το κοντύλι

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική Επανάσταση δόθηκε η ευκαιρία να υλοποιήσουμε οι δύο Έκτες του Σχολείου μας ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την εκπαίδευση στην Τουρκοκρατία. Στόχος να γνωρίσουμε από κοντά την εκπαίδευση εκείνη την εποχή, να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της γνώσης και των εργαλείων της από τότε ως σήμερα, αλλά και να εκτιμήσουμε το μέγιστο αγαθό της παιδείας όπως πλουσιοπάροχα μάς προσφέρεται σήμερα, κάτω από όποιες συνθήκες, εξ αποστάσεως ή διά ζώσης.

Η υλοποίηση έγινε πάνω σε δύο βασικούς άξονες: Συλλογή υλικού μέσω ιστοεξερεύνησης και καταγραφή σε φύλλα εργασίας. Τα εργαλεία ήταν κατάλληλα και για τη διά ζώσης και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου στο book creator καθώς και κατασκευή διαδραστικού βιβλίου (lapbook) με υλικά που δόθηκαν από το σχολείο με βάση το υλικό που συλλέχθηκε.

Ξεκινώντας από τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας κάναμε ένα ταξίδι στον χρόνο και γνωρίσαμε από κοντά σχολεία, μαθητές και δασκάλους της εποχής εκείνης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η γνώση είναι πολύτιμη και χτισμένη πάνω σε γερά θεμέλια.

Με το τελικό προϊόν της εργασίας αυτής, που ήταν μια ταινία μικρού μήκους, συμμετείχαμε στην εορταστική εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που ετοιμάσαμε.