Δημοτικό σχολείο

dimotiko

Δημοτικό σχολείο

   Μέσα σε μια ατμόσφαιρα οικογενειακής αγάπης και εμπιστοσύνης, και σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, επιδιώκεται η άρτια και ολοκληρωμένη παιδεία των μαθητών.

   Μέθοδός μας: Ο συγκερασμός της πείρας με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις!

   Στέρεη βάση μας: Η ελληνορθόδοξη πίστη και παράδοση!

   Στόχος μας: Τα παιδιά, η ελπίδα του αύριο, να χαράζουν σταθερή ελπιδοφόρα πορεία!

Περιοδικά Δημοτικού

Τεύχος 1ο - Ιούνιος 2015

Τεύχος 2ο - Ιούνιος 2016

Τεύχος 3ο - Ιούνιος 2017

Τεύχος 4ο - Ιούνιος 2018

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

αγρόκτημα_01