Νέα – Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκές πινακίδες κυκλοφορίας

Στην Ε΄ τάξη μαθαίνουμε Γερμανικά, μέσα από ενδιαφέροντα παιχνίδια γνώσεων…

Κάθε αυτοκίνητο έχει στην πινακίδα του ένα ή περισσότερα γράμματα
που φανερώνουν την χώρα από την οποία προήλθε.
Η Ελλάδα έχει το “GR” από την επίσημη διεθνή ονομασία της «Greece».
Ποια γράμματα έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
στις πινακίδες των αυτοκινήτων τους;