Νέα – Ανακοινώσεις

Μεταφορικά Μέσα με ανακυκλώσιμα υλικά

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων έχει μπει στη σχολική ζωή μας. Κι όταν συνεργαζόμαστε,
έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα…

Με αφορμή την ενότητα “Τα Μέσα Μεταφοράς”, με τα οποία ασχοληθήκαμε στο μάθημα της Γλώσσας
και της Μελέτης του Περιβάλλοντος, κατασκευάσαμε με ανακυκλώσιμα υλικά τα δικά μας Μεταφορικά Μέσα.

Δεν είναι καταπληκτικά;