“Οι κυνηγοί”

«Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ» ήταν το πρόγραμμα που φέτος εκπονήσαμε, η Β΄ τάξη των εκπαιδευτηρίων «ΕΛΠΙΔΑ», στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Με τη βοήθεια της μουσικού μας σας παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα των δραστηριοτήτων μας μέσα από το τραγούδι: «Οι κυνηγοί».