Νέα – Ανακοινώσεις

Ορεινοί, πεδινοί και παραθαλάσσιοι τόποι

Ομαδική εργασία από το Γ2 στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος

Η χώρα μας έχει μια ξεχωριστή ομορφιά με τους ορεινούς, πεδινούς και παραθαλάσσιους τόπους της.
Προσπαθήσαμε με την κατασκευή μιας μακέτας να παρουσιάσουμε αυτούς τους τόπους.
Συγκρίναμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε κάθε τόπο και αντιληφθήκαμε την αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος.