Νέα – Ανακοινώσεις

Παρουσιάζουμε τις συλλογές μας (Γ’ Δημοτικού)

Με αφορμή μια εργασία στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού
έφεραν στο Σχολείο και παρουσίασαν τις συλλογές τους!