Νέα – Ανακοινώσεις

Όταν θέλουν τα παιδιά μπορούν να κάνουνε πολλά!

Μετρήσαμε με τους χάρακες προσεκτικά τα εκατοστά,

χαράξαμε με ακρίβεια πάνω σε ειδικά χαρτιά,

τα αποτελέσματα σε όλους σας είναι ορατά!

Ελπιδοτριτάκια