Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Προ.Θε.Συ.

Στα  πλαίσια συμμετοχής της σχολικής μας μονάδας στο πρόγραμμα  ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ. (Προώθηση Θετικών Συμπεριφορών)  δημιουργήσαμε δύο αφίσες τις οποίες αναρτήσαμε σε διάφορα σημεία του Σχολείου μας. Στις αφίσες  τοποθετήθηκε  το σύνθημα που περιλαμβάνει τις δύο αξίες, του Σεβασμού και της Ασφάλειας τις οποίες επιλέξαμε για το σχολικό έτος 2023-2024.