Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικών Α2

Οι μαθήτριες του Σχολείου μας
Αρετή Σίγα
Μαρία Σίγα
Χριστίνα Σίγα
Δήμητρα Τράκα

Συμμετείχαν σε διαγωνισμό πιστοποίησης γνώσεων Αγγλικών επιπέδου Α2 (CEFR level A2).

 

Ενημέρωση*

Έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,
οι μαθήτριες μας αξιολογήθηκαν στο επίπεδο Α2+
και τους χορηγήθηκε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Συγχαρητήρια!