Τα ζώα

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος μάθαμε ότι:

  • Στα ελληνικά δάση ζουν πολλά ζώα.
  • Η θάλασσά μας είναι γεμάτη από φυτά και ζώα σε μεγάλη ποικιλία.
  • Στις λίμνες και τα ποτάμια του τόπου μας, μέσα και γύρω από αυτά, ζει ο κόσμος του γλυκού νερού.

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες που αποκτήσαμε στο μάθημα της Πληροφορικής, αναζητήσαμε πληροφορίες και εικόνες στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήσαμε κάποιες από αυτές σ΄ ένα έγγραφο και τις παρουσιάσαμε στην ολομέλεια της τάξης.

Με αυτόν τον τρόπο γνωρίσαμε καλύτερα αρκετά ζώα, τα συμπαθήσαμε περισσότερο, νιώσαμε υπεύθυνοι κι εμείς για την προστασία τους.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας το αναρτήσαμε στα ταμπλό της τάξης μας και θελήσαμε να το μοιραστούμε και μαζί σας.

Η Γ΄ τάξη των Εκπαιδευτηρίων «ΕΛΠΙΔΑ»