Νέα – Ανακοινώσεις

Υλικά σχολικής χρονιάς 2023-2024

Αναρτήθηκαν τα υλικά κάθε τάξης που πρέπει να προμηθευτείτε για το νέο σχολικό έτος 2023-2024:

Α’ Δημοτικού

Β’ Δημοτικού

Γ’ Δημοτικού

Δ’ Δημοτικού

Ε’ Δημοτικού

Στ΄ Δημοτικού