Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικών Α2

Οι μαθήτριες του Σχολείου μας Αρετή ΣίγαΜαρία ΣίγαΧριστίνα ΣίγαΔήμητρα Τράκα Συμμετείχαν σε διαγωνισμό πιστοποίησης γνώσεων Αγγλικών επιπέδου Α2 (CEFR level A2).   Ενημέρωση* Έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,οι μαθήτριες μας αξιολογήθηκαν στο επίπεδο Α2+και τους χορηγήθηκε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.Συγχαρητήρια!