Β΄ Δημοτικού

Η Β' Δημοτικού

Η Β΄ τάξη συμπληρώνει αλλά και ολοκληρώνει τις βασικές δεξιότητες τόσο στην ανάγνωση και γραφή όσο και στην εμπέδωση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και των τεσσάρων βασικών πράξεων μέσα στην εκατοντάδα.

Στη Γλώσσα ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου με διάφορα κειμενικά είδη. Με στόχο τον πλουτισμό του λεξιλογίου και την εξάσκηση στην Ορθογραφία δημιουργούν οι ίδιοι οι μαθητές οικογένειες λέξεων, αναζητώντας και καταγράφοντας παράγωγα και σύνθετα λέξεων του βασικού λεξιλογίου κάθε ενότητας του σχολικού βιβλίου.

Στα Μαθηματικά βασικός στόχος, πέρα από την εμπέδωση των τεσσάρων βασικών πράξεων μέσα στην εκατοντάδα και την αισθητοποίηση των αριθμών ως το 1000, τίθεται η εκμάθηση της προπαίδειας, που γίνεται ευχάριστη και εύκολη με παιχνίδια, καθώς και η κατανόηση, επίλυση και δημιουργία προβλημάτων. Έτσι αναπτύσσεται η κριτική και μαθηματική σκέψη.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αξιοποιείται η επικαιρότητα των γιορτών και προβάλλονται ως πρότυπα έμπνευσης άγιοι της εκκλησίας και ήρωες της πατρίδας με ταυτόχρονη αναφορά σε σημαντικά γεγονότα της εκκλησιαστικής και εθνικής μας ιστορίας.

Συνημμένα

Η τάξη μας