Γ΄ Δημοτικού

Η Γ' Δημοτικού

Η Γ΄ τάξη συγκαταλέγεται στις «δύσκολες» τάξεις του Δημοτικού, καθώς αποτελεί μεταβατικό στάδιο τόσο στο αναπτυξιακό φάσμα, όσο και στον γνωστικό τομέα που αφορά στη μάθηση και εξέλιξη των παιδιών.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας και μελέτης, όπως επίσης και με ένα ευρύτερο πεδίο γνώσεων που προϋποθέτει ταχύτητα και συνδυαστική κωδικοποίηση της γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται και με τη χρήση υποστηρικτικού διδακτικού υλικού που διαθέτει το Σχολείο μας κι έτσι η γνώση συστηματοποιείται, απλουστεύεται και γίνεται απόλαυση.

Τη χρονιά αυτή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη δομή και τη λειτουργική χρήση της γλώσσας. Ανακαλύπτουν τη δύναμη των αριθμών μέσα από τις πολλαπλές τους αναπαραστάσεις. Επίσης, ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα φέρνοντας στην επιφάνεια μύθους και θρυλικά πρόσωπα. Γνωρίζουν τον κόσμο, τη φύση και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτή. Επιπλέον, διδάσκονται την αρετή και την ιστορία του ισραηλιτικού λαού μέσα από τις παραστατικές αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γνωριμία της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της και επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της.

Βασικός στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές στα πλαίσια της συνεργατικότητας και της αλληλοβοήθειας τις δικές τους προσωπικές στρατηγικές μάθησης μέσα από μια συστηματική ενασχόληση με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο αγρόκτημα του Σχολείου μας, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους προάγουν τη βιωματικότητα και την εμπειρική μάθηση. Διαθεματικές δράσεις που μας καλλιεργούν την αυτενέργεια και την ομαδικότητα συνδυάζονται ευχάριστα με τη νέα γνώση ξεκουράζοντας τον μαθητή και δίνοντας μια ενδιαφέρουσα διάσταση στον κόπο που χρειάζεται να καταβάλλει.

Φωνάζοντας δυνατά το σύνθημά μας:
«Είμαι Ελπιδοτριτάκι και δουλεύω με μεράκι!»
… απολαμβάνουν αυτή την υπέροχη διαδρομή!

Με μεράκι, λοιπόν, και πολλή διάθεση ευχόμαστε σε όλους να έχουν μια χρονιά γεμάτη όρεξη και ενθουσιασμό για τη γνώση και την αρετή.

Συνημμένα

Η τάξη μας