Γερμανικά

Διδασκαλία γερμανικών

Η γερμανική γλώσσα ομιλείται από τουλάχιστον 155 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Είναι η επίσημη γλώσσα σε περισσότερες από 5 χώρες και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες γλώσσες της παγκόσμιας οικονομίας.

Στα Εκπαιδευτήριά μας δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης της γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία της γίνεται σε 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Δ’, Ε’, Στ’).

Στη Δ’ τάξη οι μαθητές διδασκόμαστε το γερμανικό αλφάβητο και κάποιες βασικές εκφράσεις της καθημερινότητας. Μέσα από προσαρμοσμένες ασκήσεις καταφέρνουμε να παράγουμε απλό καθημερινό προφορικό λόγο, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τη γραμματική.

Στην Ε’ τάξη οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών διευρύνονται, καθώς πέρα από την εκμάθηση περισσότερων βασικών εννοιών και εκφράσεων, εξασκούμαστε σε πιο περίπλοκα γραμματικά φαινόμενα, στην ανάγνωση, κατανόηση και παραγωγή απλών κειμένων γραπτού και προφορικού λόγου.

Στην Στ’ τάξη οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν τα προηγούμενα σχολικά έτη σε πιο απαιτητικές ασκήσεις. Παράλληλα, στην ύλη προστίθενται γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο, τα οποία θα ζητηθούν στο Γυμνάσιο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα για την ομαλή μετάβαση τους στην ύλη και τις απαιτήσεις των Γερμανικών στις επόμενες τάξεις.

Με τη συνεχή υποστήριξη, την ενθάρρυνση και μέσα από σύγχρονο και ενδιαφέρον υλικό, αφενός πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με τη γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό και αφετέρου αποκτούμε ένα σημαντικό εφόδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για το μέλλον μας.

Δράσεις... γερμανικών