Χορωδία

Χορωδία

Η μουσική παιδεία στο σχολείο μας είναι ένας από τους άξονες στον οποίο δίνεται άμεση προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, πέραν της ώρας της μουσικής, η οποία διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα, αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα και η χορωδία, η οποία και αυτή διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα.

Το μάθημα της Μουσικής στις μικρότερες τάξεις γίνεται με βιωματικό τρόπο, μουσικά και ρυθμικά παιχνίδια, τα οποία συνδυάζουν και καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες των παιδιών.

Η χρήση των οργάνων ORFF, καθώς και η χρήση του κατάλληλου λογισμικού είναι τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούμε. Η διδασκαλία του τονικού ύψους των φθόγγων γίνεται με τη χρήση των διατονικών μουσικών σωλήνων (BOOMWHACKERS), καθώς και των καμπάνων χειρός (HANDBELLS). Το σύστημα αυτό βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση των μαθητών, αλλά προσφέρει και πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες (ομαδικότητα, αυτοπειθαρχία κλπ).

Η διδασκαλία μεταλλόφωνου ξεκινά από την Α΄ Δημοτικού και επεκτείνεται έως την Δ΄ Δημοτικού, οπότε και τελειοποιείται. Στο τέλος της Α΄ Δημοτικού οι μαθητές ήδη μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και χρωματικούς φθόγγους στο μεταλλόφωνο.

Προχωρώντας στις μεγαλύτερες τάξεις, εντάσσονται στη διδασκαλία και στοιχεία της Ιστορίας της Μουσικής, με τη μορφή project και ομαδικών εργασιών, καθώς και γνωριμία με τα πιο γνωστά μουσικά όργανα και μουσικά σχήματα. Παράλληλα, γίνονται αφιερώματα και ανάλογες εργασίες σχετικά με γνωστά μουσικά έργα, μέρος των οποίων πολλές φορές τα παιδιά εκτελούν είτε με τα μουσικά τους όργανα είτε με τη φωνή τους.

Στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται τις πρώτες βασικές αρχές της φλογέρας και μυούνται στα μυστικά της τεχνικής της αναπνοής. Είναι σε θέση να διαβάζουν νότες από το πεντάγραμμο και να παίζουν απλά κομμάτια με μία ή δύο αλλοιώσεις στη φλογέρα.

Στο Σχολείο μας λειτουργεί άτυπα εδώ και μερικά χρόνια ορχήστρα, με μέλη τους μαθητές που έχουν γνώση κάποιου οργάνου ορχήστρας. Για τις πρόβες οι μαθητές διαθέτουν από τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο την ώρα λειτουργίας του σχολείου, όμως η πρόθυμη και με μεράκι συμμετοχή τους είναι πραγματικά συγκινητική.

Βιογραφικό χορωδίας