Πληροφορική (ΤΠΕ)

Πληροφορική

Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα όλους τους τομείς της ζωής μας. Τα εκπαιδευτήρια «Ελπίδα», ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και στην ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, εντάσσουν τις ΤΠΕ σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, ξεκινώντας ακόμη από τη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου, όπου γίνεται μια στοιχειώδης εισαγωγή στη γνωριμία και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).

Στο Δημοτικό, λοιπόν, εκτός από την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ ως ενισχυτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, διδάσκεται η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο μέσα σε ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με υπολογιστές που συνδέονται σε τοπικό δίκτυο και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το μάθημα καλύπτει μία διδακτική ώρα ανά τάξη.

Στην Α’ τάξη, στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Η/Υ, να μάθουν τα βασικά μέρη του και τις βασικές λειτουργίες χρήσης του. Ακόμη, αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα μέσα από τη χρήση του ποντικιού, καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από το πρόγραμμα Ζωγραφικής των Windows και αποκτούν συγκεκριμένες δεξιότητες, καθώς αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικά λογισμικά που προτείνει το Π.Ι. για την συγκεκριμένη τάξη. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνήθειες που χρειάζεται να υιοθετήσουν οι μαθητές κατά τη χρήση του Η/Υ και στην αντίληψη βασικών θεμάτων εργονομίας (σωστή στάση σώματος, φωτισμός οθόνης, κλπ).

Στην Β’ τάξη συνεχίζεται η παιγνιώδης χρήση του Η/Υ μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά του Π.Ι., που με στοχευμένες ασκήσεις βοηθούν τους μαθητές να επαληθεύσουν τις γνώσεις που αποκτούν στην σχολική αίθουσα αλλά και να προσεγγίσουν με σωστό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει ο Η/Υ. Ακόμη, εισάγονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Ms Word, καθώς μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες πληκτρολόγησης και δημιουργίας ενός εγγράφου.

Στην Γ’ τάξη οι μαθητές επιδίδονται στην πιο λεπτομερή χρήση του λειτουργικού συστήματος των Windows, μέσα από τη διαχείριση φακέλων, την εκτέλεση εφαρμογών και προγραμμάτων, την αποθήκευση αρχείων, τον χειρισμό των παραθύρων. Επίσης, εξασκούνται περισσότερο στη βασική χρήση του επεξεργαστή κειμένου Ms Word μέσω της μορφοποίησης κειμένου, της εισαγωγής εικόνας και γραφικών, κλπ.

Στην Δ’ τάξη οι μαθητές εμβαθύνουν στην επεξεργασία κειμένου Ms Word και εισάγονται στη δημιουργία παρουσιάσεων με το Ms Powerpoint. Ακόμη, αρχίζουν να αναζητούν πληροφορίες και εικόνες στο Διαδίκτυο, μαθαίνοντας πώς να φιλτράρουν τα αποτελέσματα και να αποθηκεύουν/χρησιμοποιούν ό,τι τους ενδιαφέρει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τρόπους ασφαλούς πλοήγησης και στην αποφυγή των κινδύνων που μπορεί το Διαδίκτυο να κρύβει.

Στην Ε’ τάξη, συνεχίζεται η σε βάθος χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων Ms Powerpoint, καθώς μαθαίνουν οι μαθητές να εισάγουν πολυμέσα στις παρουσιάσεις τους. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και στην ασφάλεια από κακόβουλο λογισμικό (ιούς). Ακόμη, οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το πρόγραμμα Ms Excel, με το οποίο μαθαίνουν να φτιάχνουν πίνακες, να κάνουν υπολογισμούς με τη χρήση των βασικών συναρτήσεων και να εμφανίζουν στατιστικά αποτελέσματα με τη χρήση γραφικών απεικονίσεων.

Στην ΣΤ’ τάξη, οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Ms Powerpoint, μαθαίνοντας να φτιάχνουν διαδραστικά παιχνίδια με το λογισμικό. Ασχολούνται ακόμη με την Ηχογράφηση, την επεξεργασία και μίξη ήχου με το πρόγραμμα Audacity. Μαθαίνουν τις βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας με το Gimp και χρησιμοποιούν συσκευές εισόδου του υπολογιστή, όπως το μικρόφωνο και ο σαρωτής. Επίσης, δημιουργούν βίντεο με το Movie Maker, που τα ντύνουν με μουσική επένδυση και δική τους αφήγηση. Τέλος, μαθαίνουν να φτιάχνουν αφίσες με το Ms Publisher.