Ρομποτική

Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία σύγχρονη και καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα βασισμένη στο σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας STEAM (Science Technology Engineering Arts & Mathematics). Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τις έννοιες των θετικών επιστημών δηλαδή της φυσικής, των μαθηματικών, της μηχανικής, του προγραμματισμού και της αρχιτεκτονικής.

Τα παιδιά γνωρίζουν αυτές τις έννοιες εμπειρικά μέσω της βιωματικής μάθησης αλλά και μέσω ενός διασκεδαστικού και διαδραστικού προγράμματος ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά.

Μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ένας μαθητής μπορεί να αναπτύξει βασικές δεξιότητες:

  • επικοινωνία
  • κριτική σκέψη
  • συνεργατικότητα
  • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • δημιουργικότητα

Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων οδηγεί στην εξοικείωση του μαθητή με την τεχνολογία, την καινοτομία αλλά και στην προετοιμασία του για τον ανταγωνιστικό κόσμο του αύριο.