ΣΤ΄ Δημοτικού

Η Στ' Δημοτικού

Σας καλωσορίζουμε στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στον τελευταίο σταθμό του ταξιδιού μας στη γνώση και στην αρετή.

Η ΣΤ΄ Δημοτικού είναι η τάξη στην οποία τελειοποιούμε, συστηματοποιούμε και οργανώνουμε τη γνώση που μας προσφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες τάξεις. Είναι η τάξη επίσης που αποτελεί το σκαλοπάτι για την ομαλή μετάβαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη ΣΤ΄ Δημοτικού βάζουμε τα δυνατά μας να αξιοποιήσουμε μέχρι και την τελευταία ευκαιρία που μας χαρίζει το αγαπημένο μας σχολείο. Κάθε χρόνο υλοποιούμε πολύ ενδιαφέροντα σχέδια εργασίας (projects), στα οποία ενθαρρύνεται η ομαδική συμμετοχή και η βιωματική μάθηση. Ασχολούμαστε με τα μυστικά του ουρανού, ευαισθητοποιούμαστε στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, μυούμαστε στις βασικές αρχές της αειφορίας καθώς μαθαίνουμε να παράγουμε ό,τι καταναλώνουμε. Έτσι η τάξη μας μετατρέπεται σ’ ένα χαρούμενο εργαστήριο βιωματικής μάθησης.

 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα Θρησκευτικά της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι ο τελευταίος σταθμός σε μια συστηματική προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από την Α΄ Δημοτικού για βαθιά και βιωματική προσέγγιση των βασικών αρχών της πίστης μας. Φέτος ασχολούμαστε πέρα από τις θεματικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου με κείμενα λειτουργικής και κατήχησης. Σκοπός μας είναι η γνώση των  αληθειών της  ορθόδοξης πίστης μας.

Στη Γλώσσα ασχολούμαστε και τελειοποιούμε όλα τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και λεπτές έννοιες του συντακτικού της Ελληνικής Γλώσσας. Απαραίτητο εφόδιο στον καθημερινό μας γλωσσικό καταρτισμό είναι το βασικό λεξιλόγιο της κάθε ενότητας του σχολικού βιβλίου, το οποίο δουλεύουμε συστηματικά με τη μέθοδο «Ορθο- γράφω» σε ημερήσια βάση.

Η Παραγωγή Γραπτού Λόγου έχει στόχο να καταστούμε ικανοί να αποτυπώσουμε στο χαρτί οργανωμένες περιγραφές, συναρπαστικές διηγήσεις, πλήρεις ιστορικές αναδρομές, αλλά, το βασικότερο, κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στην αποτύπωση των ιδεών μας στο χαρτί ξεκινώντας να γράφουμε τα πρώτα μας δοκίμια. Επιπλέον, εξασκούμαστε στην περίληψη, η οποία είναι πολύ βασική και θεμελιώδης δεξιότητα για την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Τα Μαθηματικά σφραγίζονται από την τελειοποίηση των τεσσάρων βασικών πράξεων στους ακεραίους, δεκαδικούς και κλάσματα. Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στις εξισώσεις, μπαίνουν γερά θεμέλια στις αναλογίες, στη γεωμετρία και τη στερεομετρία, καθώς επίσης δίνεται και το έναυσμα για να ξεκινήσουμε τις δικές μας έρευνες με τη συλλογή, ταξινόμηση και αξιοποίηση των δεδομένων.

Στην Ιστορία της ΣΤ΄ κυρίαρχη θέση κατέχει η Ελληνική Επανάσταση του 1821, την οποία διδασκόμαστε με διεξοδικό τρόπο, υλοποιώντας παράλληλα μικρά σχέδια εργασίας. Απαραίτητο βοηθητικό υλικό είναι τα σχεδιαγράμματα σε κάθε μάθημα, τα οποία μας διευκολύνουν να συγκρατήσουμε τα βασικά στοιχεία κάθε ενότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν φέτος οι Φυσικές Επιστήμες. Εδώ ενημερωνόμαστε για την κλιματική αλλαγή και μπαίνουν τα θεμέλια για την εξοικονόμηση ενέργειας. Επισκεπτόμαστε επίσης το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και κάνουμε εντυπωσιακά πειράματα φυσικής και χημείας.

Η Γεωγραφία στο Α΄ τρίμηνο αναφέρεται στο μαγευτικό κομμάτι της θέσης μας μέσα στο σύμπαν και στα επόμενα δύο τρίμηνα ταξιδεύουμε στις 5 ηπείρους, καθώς με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό περνάμε από όλες τις χώρες του κόσμου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι για κάθε μέρος του κόσμου φτιάχνουμε τον δικό μας χάρτη κι έτσι στο τέλος της χρονιάς ο καθένας έχει γίνει ο δημιουργός του δικού του Άτλαντα.

Οι καινοτόμες δράσεις διαποτίζουν ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν περιορίζονται μόνο στις δύο ώρες Ευέλικτης Ζώνης της νόμιμης παρέκκλισης. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ωρών την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε πληθώρα σχεδίων εργασίας, αφορμή για τα οποία παίρνουμε από τα διάφορα μαθήματα (Γλώσσα- Μαθηματικά- Φυσική- Γεωγραφία- Ιστορία) αλλά και υλοποιώντας συστηματικά projects Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (εξοικονόμηση ενέργειας- αειφορία), Αγωγής Υγείας (εθελοντική αιμοδοσία), Πολιτιστικών Θεμάτων (φιλαναγνωσία).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για μας η συνεργασία με την ειδικότητα των ΤΠΕ για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης. Μαθαίνουμε το power point και φτιάχνουμε τις δικές μας παρουσιάσεις για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, ηχογραφούμε τον εαυτό μας και επεξεργαζόμαστε τον ήχο με το audacity, σκανάρουμε και επεξεργαζόμαστε εικόνες με το Gimp και τέλος φτιάχνουμε τις δικές μας ταινίες με το Movie maker.

Συνημμένα

Η τάξη μας