Μυτιληναίου Φοίβη & Αβραμίδου Θωμαή & Βοσκίδης Κωνσταντίνος