Μυτιληναίου Φοίβη & Βοσκίδης Κωνσταντίνος & Λαζαρίδου Αικατερίνη